Samenleving

Colruyt Group zet zich in om elke dag kwaliteitsvolle eigenmerkproducten aan te bieden. Onze producten moeten naast smaakvol en veilig ook in goede werkomstandigheden vervaardigd worden.

Meerwaarde creëren

Leveranciers van eigenmerkproducten ondertekenen een gedragscode die vastlegt wat onze eisen en voorwaarden zijn op het vlak van werkomstandigheden. Bij leveranciers in risicolanden voeren we regelmatig audits uit om na te gaan of ze die eisen  voorwaarden respecteren. In eerste instantie willen we hen begeleiden en ondersteunen bij het verbeteren van hun werkomstandigheden.

Sociale audits worden uitgevoerd in alle risicolanden. Risicolanden bevinden zich hoofdzakelijk buiten West-Europa en Noord-Amerika.

Certificaties helpen

Voor bepaalde productcategorieën hebben we ervoor gekozen om met certificaties te werken die community bevorderende maatregelen alsook correcte werkomstandigheden bewerkstelligen.

Voor producten die cacao bevatten zoals de Boni chocolade, werken we met UTZ en Fairtrade.

Voor koffie werken we met UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade.

 

Ketenprojecten

Met ketenprojecten wil Colruyt Group duurzamere producten op de markt brengen en meerwaarde creëren voor alle actoren in de keten, in het bijzonder de boeren. Voorbeelden van ketenprojecten zijn:

  • Koffie uit Burundi
  • Bananen uit Senegal
  • Asperges uit Peru