Certificaties

Colruyt Group onderwerpt zijn eigenmerkproducten aan strenge controles. We kiezen daarbij uitsluitend voor betrouwbare certificatiesystemen. Dankzij deze systemen zijn gelabelde producten traceerbaar langs het volledige productieproces.

In wat volgt ontdek je wat deze certificaties precies betekenen. De meeste labels vind je trouwens terug op onze verpakkingen.

Europees biolabel

Welke producten?
Biologische producten.

Wanneer je het product in de koelkast moet bewaren, zal dit zo op de verpakking staan. Bij verse producten zoals charcuterie wordt er ook een maximumtemperatuur bij vermeld. Ook bij diepgevroren producten zie je een maximale bewaartemperatuur op de verpakking staan. 

 

Wat betekent het?
Het Europese biolabel betekent onder andere dat:

 • ten minste 95 % van de ingrediënten die uit de landbouw komen, biologisch geproduceerd zijn;
 • het product voldoet aan de regels van de officiële inspectie.

De code boven het logo is de code van de instantie die het product heeft gecontroleerd. EU en/of Non-EU Agriculture verwijzen naar de oorsprong van de biologische ingrediënten. Als je een product biologisch noemt, ben je verplicht om het Europese biolabel te vermelden. Het is het enige label waarvan het gebruik verankerd zit in Europese wetgeving.

FSC & PEFC

Welke producten?
Verpakkingen van onze voedingsproducten op basis van papier en karton.

Wat betekent het?
FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) zijn internationale ngo’s die zich inzetten voor het behoud van de bossen op onze wereld. Dit doen ze door middel van verantwoord bosbeheer:

 • bescherming van het leefgebied van dieren en planten;
 • respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders;
 • hout oogsten en verkopen mét behoud van het bos.

Er bestaan verschillende soorten labels, afhankelijk van de samenstelling van het product:

FSC

 • FSC 100 %: Het product bestaat voor 100 % uit hout of vezels uit een FSC-gecertificeerd bos.
 • FSC Mix: Het product bestaat voor 70 % uit hout of vezels uit een FSC-gecertificeerd bos.
 • FSC Recycled: Het product bestaat voor 100 % uit gerecycleerd materiaal.

PEFC

 • PEFC Certified: Het product bestaat voor minstens 70 % uit hout of vezels uit PEFC-gecertificeerd bos en/of gerecycleerd materiaal.
 • PEFC Recycled: Het product bestaat voor minstens 70 % uit PEFC-gecertificeerd materiaal van gerecycleerde bronnen.

Zowel een verpakking als het product dat in de verpakking zit, kan een FSC- of PEFC-label dragen.

Rainforest Alliance

Welke producten?
Onze Boni Selection-bananen en originekoffies van Graindor.

Wat betekent het?
Rainforest Alliance is een internationale ngo die zich inzet voor het verduurzamen van landbouw. Ze besteden vooral aandacht aan milieuvriendelijke landbouwpraktijken die de biodiversiteit beschermen en behouden. Daarnaast garanderen ze goede werkomstandigheden bij de coöperaties en voor de boeren op hun boerderijen. Het label van deze ngo kan twee vormen aannemen, afhankelijk van de oorsprong van het product:

 • Label zonder percentage

Meer dan 90 % van de ingrediënten zijn afkomstig van Rainforest Alliance-boerderijen.

 • Label met percentage

Enkel het vermelde percentage ingrediënten is afkomstig van Rainforest Alliance-boerderijen.

ASC & MSC

Welke producten?
Onze vissen en schaal- en schelpdieren van Everyday en Boni Selection.

Wat betekent het?
ASC (Aquaculture Stewardship Council) en MSC (Marine Stewardship Council) zijn twee internationale organisaties die zich inzetten voor het verduurzamen van vis.

ASC focust op het verduurzamen van gekweekte vis:

 • niet in beschermde milieugebieden;
 • enkel lokale vissoorten;
 • geen genetisch gemanipuleerde vis;
 • watermanagement;
 • opgelegde criteria voor de samenstelling, de duurzaamheid en de herkomst van het visvoer;
 • streng gereglementeerd gebruik van geneesmiddelen;
 • controle op correcte werkomstandigheden, volgens de principes van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie).

MSC focust op milieuvriendelijk gevangen vis:

 • mag niet leiden tot overbevissing;
 • bedreigde vissoorten worden uitgesloten;
 • de visvangst mag niet illegaal zijn;
 • duurzame vangsttechnieken, met een zo laag mogelijke impact op het ecosysteem;
 • bijvangst vermijden;
 • efficiënt en doeltreffend visserijmanagement.

Fairtrade

Welke producten?
Fairtrade-producten van Boni Selection.

Wat betekent het?
Fairtrade is een label dat afkomstig is van Fairtrade Labelling Organisations International, een internationale NGO. Het staat garant voor strikte economische, sociale en ecologische voorwaarden voor de producten. Het richt zich op kleinschalige producenten en arbeiders op plantages.

Dankzij een onafhankelijke controle kan het label de consument garanderen dat elk Fairtrade-product voldoet aan de internationale Fairtrade-criteria:

 • Economisch: de boeren krijgen een minimumprijs waardoor hun inkomen stabieler wordt.
 • Sociaal: de boeren verenigen zich in democratische, goed bestuurde organisaties, waardoor ze sterker staan tegenover de markt. Dankzij Fairtrade worden de sociale rechten van de Internationale Arbeidsorganisatie gerespecteerd.
 • Milieu: gevaarlijke pesticiden en GGO’s zijn verboden, boeren gebruiken landbouwpraktijken met respect voor de natuur, ze gaan spaarzaam om met water, ze zoeken een duurzame oplossing voor afval enz.

Om een product als Fairtrade te mogen certificeren, moet het aan volgende voorwaarden voldoen:

 • 100 % van de ingrediënten die in aanmerking komen voor Fairtrade-certificering moeten aangekocht zijn aan Fairtradevoorwaarden.
 • Het moet min. 20 % aan Fairtrade-ingrediënten bevatten.

UTZ

Welke producten?
Al onze chocoladeproducten van Everyday en Boni Selection, d.w.z. al onze producten die cacao bevatten, en sommige koffieproducten.

Wat betekent het?
UTZ Certified is een keurmerk en programma met respect voor het milieu, goede landbouwpraktijken, verbetering van de inkomsten en de productiviteit en respect voor sociale en werkomstandigheden.

UTZ Certified is een internationaal betrouwbaar. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren werken met landbouwtechnieken die het milieu sparen.

Voor die boeren geldt een gedragscode. Zo worden ze onder andere beoordeeld op:

 • bodemmanagement
 • veiligheid van werknemers en milieu

RSPO Certified Sustainable Palm Oil

Welke producten?
Onze chocopasta’s van Boni Selection en Everyday.

Wat betekent het?
De RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) is een internationale organisatie waarbinnen bedrijven en milieuorganisaties zich inspannen om de teelt van palmolie wereldwijd duurzamer te maken. Het keurmerk zelf geeft aan dat minimaal 95 % van de palmolie in een product duurzaam is geproduceerd.

Producenten die een RSPO-certificaat hebben, voldoen aan volgende voorwaarden:

 • een verbod op ontginning in primaire bossen of beschermde gebieden;
 • streven naar goede landbouwpraktijken, vooral wat het gebruik van pesticiden betreft;
 • verzekeren van degelijke arbeidsomstandigheden voor arbeiders.

Sinds eind 2016 is 80 % van de palmolie in onze producten RSPO-gecertificeerd. Wij gebruiken het label enkel als de palmolie de hele keten volledig gescheiden is van niet-gecertificeerde palmolie. Het aandeel palmolie in het product moet ook significant zijn.

Naturland

Welke producten?
Onze Boni Selection victoriabaars.

Wat betekent het?
Het Naturland-label is een label dat streeft naar een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde visvangst. Het garandeert dat de vis op een milieuvriendelijke manier gevangen en verwerkt wordt, met respect voor het aanwezige ecosysteem. Het staat

ook garant voor een verbetering van de sociale omstandigheden van de arbeiders en het opbouwen van eerlijke handelsrelaties.

ProTerra

Welke producten?
Onze producten die soja bevatten.

Wat betekent het?
De ProTerra Foundation ondersteunt organisaties bij elke stap van de agriculturele productieketen. Het voorziet in doeltreffende middelen om de verduurzaming van die productie vooruit te helpen en hierover te kunnen communiceren.

De ProTerra-standaard voor Sociale Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid op vlak van Milieu werd in 2006 ontworpen door Cert ID, een instituut op het vlak van certifiëring in de voedingsindustrie. De standaard kwam er op vraag van de industrie zelf en omvat volgende aspecten:

 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Duurzaamheid op vlak van milieu
 • Goede landbouwpraktijken
 • Traceerbaarheid
 • Bewaking van de keten
 • Continue verbetering

Hij wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van soja.

RTRS Standard for Responsible Soy Production

Welke producten?
Onze producten die soja bevatten.

Wat betekent het?
De RTRS (Round Table on Responsible Soy) is een internationaal initiatief dat het verantwoord produceren, verwerken en verhandelen van soja wereldwijd promoot. De RTRS-norm betreft:

 • Rechten van werknemers
 • Landrechten
 • Respect voor kleinschalige en traditionele bebouwing van het land
 • Welzijn van de plaatselijke bevolking
 • Bescherming van de biodiversiteit
 • Waterverbruik
 • Bodemvruchtbaarheid
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Effect op de infrastructuur

SIZA

Welke producten?
Appelen, peren, avocado’s, druiven en citrusfruit.

Wat betekent het?
Het SIZA of Sustainability Initiative of South Africa is een initiatief van de Zuid-Afrikaanse fruitindustrie. Het wil retailers en consumenten de garantie bieden dat hun

leveranciers werken in correcte arbeidsomstandigheden. SIZA ontwikkelde daarom een in Zuid-Afrika ontstane, ethische code voor plaatselijke boerderijen en verpakkingsbedrijven. Deze code is geënt op lokale wetgeving en internationale standaarden (zoals de conventies van de ILO).

For Life & Fair for Life

Welke producten?
Papaya’s, bonen, limoenen, gember, mango en passievrucht.

Wat betekent het?
For Life & Fair for Life omvatten certificatieprogramma’s voor eerlijke en verantwoorde handel en sociale verantwoordelijkheid binnen bedrijven. Er wordt gefocust op:

 • Respect voor mensenrechten en correcte arbeidsomstandigheden
 • Respect voor het ecosysteem en het promoten van biodiversiteit en duurzame landbouwactiviteiten
 • Respect voor en verbetering van de lokale impact.