Milieu

Colruyt Group engageert zich voor een beter leefmilieu. Het wil de ecologische impact van zijn producten verminderen. Hoe we dat doen?

Duurzaamheidslabels

Een product dat Colruyt Group aanbiedt, respecteert bepaalde productienormen of ‘good practices’. We richten ons naar duurzaamheidslabels. Binnen heel wat certificaties is het respect voor het milieu een belangrijke pijler.

Vis

Voor onze visproducten ontwikkelden we onze eigen methode voor de evaluatie van de duurzaamheid, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Met hen werkten we onze eigen duurzaamheidscriteria voor visvangst uit, verzameld in de ‘Common Wild Capture Fishery Methodology’. 
 
Daarnaast werken we samen met MSC en ASC voor het verduurzamen van onze vis. 

Cacao

Voor producten waar cacao in werkt zit (chocolade, koekjes, ijs, patisserie..), werkt Colruyt Group samen met UTZ en Fairtrade. 

UTZ werkt onder andere op: 

  • Bodem-, water- en afvalbeheer bij de cacaoteelt. 
  • Strijd tegen ontbossing. 
  • Betere landbouwtechnieken 

Fairtrade 

Fairtrade biedt toegang tot landbouwondersteuning zoals training voor biologische landbouw en kwalitatief hoogstaande producten. Dit geeft boeren een reden om hun productie te verbeteren met een betere en grotere oogst tot gevolg. 

Producten die palmolie bevatten

Bij heel wat producten kan palmolie niet vervangen worden. Doordat de eigenschappen onmisbaar zijn of doordat het de prijs zou beïnvloeden. Voor al deze producten willen we enkel nog duurzame gecertificeerde olie gebruiken, vooral om de strijd tegen ontbossing aan te gaan. Daarom onderschrijft Colruyt Group sinds 2013 het systeem van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

RSPO beoogt:

  • geen ontbossing van oerbossen of beschermde zones
  • overleg met de plaatselijke bevolking
  • goede landbouwpraktijken, vooral wat betreft pesticiden